Wednesday, 26 January 2011

Istilah Aqidah Dan Peranannya.

Oleh : Muhammad Ibnu Nazir.BismillahirRahmanirRahim. “Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan meminta pertolongan kepada-Nya. Siapa yang ditunjuki Allah tidak ada yang akan menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan Allah tidak ada yang dapat menunjukinya. Sesungguhnya sebenar-benar percakapan ialah Kitabullah (Al-Quran). Sebaik-baik petunjuk, sunnah Muhammad SAW. Seburuk-buruk pekara, sesuatu pekara baru yang diada-adakan dalam agama Allah. Setiap pekara baru yang diada-adakan dalam agama adalah Bid’ah. Setiap bid’ah itu pasti menyesatkan dan setiap pekara yang menyesatkan sudah tentu tempat kembalinya ke neraka. Aku mengakui tidak ada Tuhan selain Allah satu-satu-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya dan Muhammad SAW itu sesungguhnya hamba-Nya dan Rasul-Nya.” Amma ba'du. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.


Sebagai mana yang telah kita semua ketahui, Umat Islam adalah umat aqidah. Hanya aqidah yang murni dari syirik diterima oleh Allah SWT. Manakala Para Rasul juga memulakan dakwah mereka dengan aqidah tauhid. Aqidah yang benar menjadi dorongan utama bagi amal yang diterima. Menurut sejarah, Umat Islamlah yang membawa cahaya ilmu ad-deen dan ilmu duniawi ke seluruh dunia Barat dan Timur pada zaman kegelapan Eropah sedikit masa dulu.
Umat Islam telah menjadi pemangkin bagi pembanggunan ilmu sains dan teknologi bagi masyarakat Eropah. Pada abad ketujuh Masihi Eropah sedang melalui zaman kegelapannya (The Dark Ages). Manakala pihak gereja Ortodhoks pada masa itu bersifat sufi ala Hindu, aqidahnya adalah aqidah syirik dengan merupakan tuhan dalam bentuk makhluk, zuhud sehingga para mubaligh-mubaligh mereka meninggalkan tuntutan ikatan perkahwinan, anti pembanggunan dan sebagainya.
Sebagai contoh yang hendak saya kongsikan di sini adalah, universiti-universiti Islam di Cardova, Andalus (Sepanyol) telah menjadi tempat belajar ramai penuntut-penuntut Eropah dalam bidang sains. Mereka menjadi pendorong utama untuk kebangkitan Eropah pada zaman Renaissance pada abad ke 14 sehingga ke 17M.


Apa yang diqadarkan Allah SWT, umat Islam sebaliknya telah mengalami kerosakan aqidah. Falsafah Yunani dan Hindu (berkenaan sifat tuhan) masuk ke dalam pemikiran umat melalui buku Muktazilah, Jahmiyah, Syiah dan Batiniyah. Semangat taksub, taklid buta pada adat yang diwariskan membantu untuk meninggalkan AS-SUNNAH. Perpecahan bermula pada abad ketiga Hijrah lagi, hampir seribu tahun selepas kerajaan Uthamiyyah di Istanbul telah runtuh iaitu kira-kira pada tahun 1920. Negara Barat telah dapat menjajah Negara Islam bermula pada abad 17M. Manakala pada awal abad 21M dua buah Negara Islam telah diserang oleh Amerika atas nama “Pengganas”.


Persoalannya…


Apakah rahsia kekuatan umat Islam?


Dan…


Apakah sebab-sebab yang mengakibatkan umat Islam menjadi tumpuan serangan Barat dari segi zahir dan batin?


Banyak yang dapat dipelajari daripada sejarah! Malah rahsianya adalah umat Islam adalah umat yang mewarisi aqidah tauhid yang murni!


Saya ulangi sekali lagi umat Islam adalah umat yang mewarisi aqidah tauhid yang murni.


Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya di Mekah selama 13 tahun kepada aqidah tauhid. Begitu juga para Rasul sebelumnya. Semua menyeru kepada Tauhidullah yang sama sebelum menumpukan perhatian kepada masaalah lain seperti keadilan dan mengatur sistem muamalat.


Seruan kepada mentauhidkan Allah merupakan jalan Ilahi untuk mengubat penyakit masyarakat. Menurut Imam Malik r.h :

Apa yang boleh membetulkan generasi awal Islam itulah juga ubat yang boleh membetulkan generasi yang kemudiannya.”


Tauhid yang sahih ini adalah satu keperluan asasi untuk membina asas masyarakat yang kukuh dan kemajuan yang seiring serta seimbang. Penyatuan dua bidang ilmu iaitu antara sains (teknologi) dan ad-deen menjadi suatu cabaran khas bagi umat Islam. Ia dimulakan dengan pemurnian aqidah daripada bid’ah dan khurafat.Persoalannya lagi…


Apakah yang dimaksudkan dengan aqidah?


Dari segi bahasa, aqidah adalah merupakan apa yang diyakini oleh hati atau kepercayaan hati. Manakala menurut syariat, ia adalah beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para-rasul-Nya dan hari Akhirat, serta yang terakhir sekali adalah beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ia juga disebut sebagai rukum Iman.Untuk pengetahuan kita semua, saya akan cuba terangkan serba sedikit mengenai syariat yang mana ia terbahagi kepada dua iaitu I’tiqadiyah (Aqidah) iaitu yang mengandungi rukun-rukun Iman. Dan Amaliyah yang mengandungi rukun-rukun Islam.


Rukun Iman yang pertama adalah percaya kepada Allah SWT. Tauhid ini mengandungi kepercayaan kepada Rububiyah Allah, Asma’ was Sifat dan kewajipan beribadah kepada-Nya (Tauhid Uluhiyah). Ia juga adalah syarat asliyah iaitu asas utama dalam agama Islam.


Manakala syariat Amaliyah (rukun Islam) adalah apa yang berhubung dengan tatacara amal seperti lafaz Syahadatain, Solat, Zakat, Puasa, Haji dan seluruh hukum-hakam amaliyah. Bahagian ini disebut sebagai fari’yah (cabang agama). Ini adalah kerana aqidah itu asas jika aqidah telah rosak maka amalan pun turut rosak.
Waallahua’lam.No comments:

Post a Comment

You May Also Like These Article

Related Posts with Thumbnails