Friday, 25 February 2011

Istilah Iradat.

Oleh : Muhammad Ibnu Nazir.

BismillahirRahmanirRahim. “Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan meminta pertolongan kepada-Nya. Siapa yang ditunjuki Allah tidak ada yang akan menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan Allah tidak ada yang dapat menunjukinya. Sesungguhnya sebenar-benar percakapan ialah Kitabullah (Al-Quran). Sebaik-baik petunjuk, sunnah Muhammad SAW. Seburuk-buruk pekara, sesuatu pekara baru yang diada-adakan dalam agama Allah. Setiap pekara baru yang diada-adakan dalam agama adalah Bid’ah. Setiap bid’ah itu pasti menyesatkan dan setiap pekara yang menyesatkan sudah tentu tempat kembalinya ke neraka. Aku mengakui tidak ada Tuhan selain Allah satu-satu-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya dan Muhammad SAW itu sesungguhnya hamba-Nya dan Rasul-Nya.” Amma ba'du. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.Perhatikanlah…Apa yang telah dijadikan Tuhan dan apa yang akan Dia jadikan, susunan dan aturan, terangkatnya langit dan terhamparnya bumi, adalah menurut Kehendak (Iradat)-Nya sendiri. Tiada unsur campur tangan dengan kehendak yang lain. Semuanya diberi bentuk menurut kehendak-Nya dan dinyatakan-Nya serta ditimbulkan-Nya bila sahaja Dia mahukan. Tidak ada kekuasaan lain yang mempengaruhi-Nya.


Pelbagai bentuk yang dapat kita lihat, rupa dan wajah manusia di dunia ini, yang bermilion-milion banyaknya, tiada yang serupa, adalah penyatuan daripada kehendak Iradat Ilahi, sejak sebelum itu. Malahan bintang yang berkelip-kelip di angkasa, entah berapa jumlahnya adalah dari kehendak-Nya juga. Sebab itu kalau sekiranya ahli falsafah dan ilmu alam berkeras mempertahankan hukum sebab-akibat yang tidak boleh berubah-ubah, ia tetap juga tidak berjaya mengatasi teorinya sendiri. Seperti apa yang telah dinyatakan sendiri oleh ahli falsafah ulung dekat ini, seperti Emmanuel Kant dan David Hume yang berkata :


“Bahawasanya hukum sebab-akibat hanyalah bergantung kepada pengalaman kita dalam pekara yang berulang kita lihat dan berulang kali yang kita alami. Di dalam menegakkan undang-undang hukum sebab-akibat, kita jangan lupa bahawa kita terikat oleh suatu ruang yang sempit dan waktu yang terbatas. Padahal kita tidaklah hidup dalam segala ruang dan segala waktu.”


Menurut falsafah ini, belumlah dapat dipastikan, bahawasanya undang-undang sebab-akibat di suatu masa, atau di suatu ruang sama dengan di waktu lain dan ruang yang lain. Dari segi pemikiran falsafahnya pula, mereka menyatakan adanya kemungkinan perbezaan undang-undang sebab-akibat itu. Dan bagi kepercayaan agama tidaklah mustahil Allah SWT mengubah undang-undang-Nya menurut kehendak-Nya.Inilah yang dinamakan IRADAT!Perhatikan lagi!Apabila kita memasuki ke dalam sebuah kebun, kita lihat pelbagai warna, pelbagai pohon dan pelbagai buah serta bunganya. Kadang-kadang di sebelah pohon manggis, tumbuh pula pohon rambutan, di sebelah pohon durian, tumbuh pula pohon-pohon cili dan sebagainya. Kalau kita perhatikan pula, keadaan tanahnya adalah sama, tetapi warna, pohon, buah dan bunganya adalah berbeza. Begitu juga dengan keadaan haiwan yang menghuni di setiap pohon tersebut, ada yang spesis serangga, spesis replia, spesis burung dan sebagainya. Ini semua adalah dalam satu komuniti kehidupan yang telah diaturkan. Sesuatu yang mungkin tidak tercapai jika pencaturan itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Lihatlah saudara-saudari sekelian,Siapakah yang telah mengatur semua ini?Siapakah yang menjadikan keadaan ini berlaku?Siapa Dia!Allah Ta’ala!SubhanaAllah!Inilah yang dinamakan IRADAT!
Allahua’lam.
No comments:

Post a Comment

You May Also Like These Article

Related Posts with Thumbnails