Monday, 20 September 2010

Hadith Qudsi : Nikmat Menemui Tuhan – Siri 3.

Hadith Qudsi : Nikmat Menemui Tuhan – Siri 3.

Oleh : Muhammad Ibnu Nazir.


BismillahirRahmanirRahim. “Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan meminta pertolongan kepada-Nya. Siapa yang ditunjuki Allah tidak ada yang akan menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan Allah tidak ada yang dapat menunjukinya. Sesungguhnya sebenar-benar percakapan ialah Kitabullah (Al-Quran). Sebaik-baik petunjuk, sunnah Muhammad SAW. Seburuk-buruk pekara, sesuatu pekara baru yang diada-adakan dalam agama Allah. Setiap pekara baru yang diada-adakan dalam agama adalah Bid’ah. Setiap bid’ah itu pasti menyesatkan dan setiap pekara yang menyesatkan sudah tentu tempat kembalinya ke neraka. Aku mengakui tidak ada Tuhan selain Allah satu-satu-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya dan Muhammad SAW itu sesungguhnya hamba-Nya dan Rasul-Nya.” Amma ba'du. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Syawal dan Salam Sejahtera buat semua yang hadir di sini.
Berkata Abu Umamah r.a bahawasanya Nabi SAW telah bersabda : Allah SWT telah berfirman bahawa :“Jika hamba-Ku suka menemui-KU, Aku juga suka menemuinya. Dan jika dia benci menemui-Ku, Aku juga benci menemuinya.” (Hadith Riwayat Bukhari, Nasa’I dan Malik r.h).


Tidak ada seorang yang suka menemui Tuhan, melainkan orang tersebut yang tiada bertuhan, atau orang yang tiada mengakui adanya Tuhan!Akan tetapi Hadith ini ditujukan kepada kita semua, iaitu kaum Muslimin.Apakah ada di antara kita yang tidak mahu menemui Tuhan, atau tidak suka menemui Tuhan?Padahal nikmat yang terbesar sekali yang akan diberikan kepada manusia di syurga, iaitu sesudah segala kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan yang terlintas dalam sanubari manusia, ialah dengan melihat wajah Tuhan, yang pada ketika itu akan dirasakan oleh penghuni-penghuni syurga akan nikmatnya, yang dikatakan, tiada suatu nikmat lain yang akan menandinginya.Jadi, siapakah orangnya yang tidak suka atau tidak mahu menemui Tuhan, seperti yang dimaksudkan oleh Hadith Qudsi ini?!Dia itulah orang yang BENCIKAN MATI, dan TAKUT KEPADA MATI, sebab Imannya tidak teguh, Islamnya lemah, lantaran itu dia tidak bersedia untuk mengalu-alukan mati, padahal dia tahu, bahawa yang HIDUP ITU PASTI MATI, dan mati itu akan tiba pada bila-bila masa sahaja. Dan sesudah mati barulah dapat bertemu dengan Tuhan.Demikianlah maksud dari Hadith Qudsi ini, bahawa sesiapa yang tidak suka mati itu samalah seperti dia tidak suka menemui Tuhannya. Bukankah dalam perbicaraan kita sehari-harian, kita namakan orang yang mati itu telah menyahut panggilan Tuhan. Nabi SAW juga ketika di akhir hayatnya, datang Malaikat memberinya pilihan, sama ada ingin terus hidup ataupun ingin menemui Tuhan. Baginda SAW menyatakan : Ilar Rafiiqil A’laa yang bermaksud terus kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Begitu juga halnya kepada Utusan-utusan-Nya yang lain, yang hanya memilih menemui Tuhan dari terus hidup di dunia ini.Orang yang suka menemui Tuhan, mestilah menyiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum berangkat ‘pergi’. Kalau dia mengetahui bahawa jangka ‘keberangkatannya’ ke sana mungkin berlaku pada bila-bila masa juga, maka hendaklah dia menyiapkan dirinya pun pada bila-bila masa juga. Jangan sampai ketika dia dijemput berangkat sedang dia masih dalam keadaan serba tidak sempurna, masih belum bersiap sedia untuk berangkat, masih dalam pakaian yang kotor serta berbau busuk. Apa kata, kalau dia diundang oleh seorang Raja mahupun seorang Pemimpin tertinggi Negara, dan jangkanya akan diberitahu pada bila-bila masa sahaja, niscaya dia sentiasa bersedia menunggu, dan apabila dipanggil dia sudah pun bersedia, kelihatan rapi dan kemas sekali. Demikianlah pula sewajarnya kita menyiapkan diri kita untuk menyambut panggilan Tuhan, malah sepatutnya kita lebih dari apa yang sepatutnya.Kalau kita mahu disambut oleh Tuhan dengan baik dan disukai kedatangan kita, maka hendaklah kita mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Jangan sekali-kali kita berani atau mencuba menentang-Nya, atau menyeleweng daripada jalan syariat yang telah ditentukan oleh-Nya. Semuanya telah ada di hadapan kita. Kita telah diberikan Al-quran dan Hadith Nabi SAW. Jadikanlah kedua-duanya sebagai pegangan dan ikutilah petunjuk dan pengajarannya, jangan sekali-kali kita ingkar serta menghinanya. Biar dalam pekara yang sekecil-kecil sekalipun, apatah lagi pekara dan perbuatan yang besar, niscaya kita akan selamat dan akan dikasihi Tuhan dan Rasul-Nya. Ketika itu barulah boleh dikatakan kita suka menemui Tuhan, dan Tuhan pun suka menemui kita.Selain dari itu, dikhuatiri juga bahawa kita akan tergolong ke dalam golongan orang yang benci menemui Tuhan, padahal jiwa kita masih kotor dengan dosa dan maksiat, dan kita tidak pula mematuhi syariat Allah Ta’ala, kemungkinan sekali, Tuhan akan benci untuk menemui kita disebabkan perbuatan dan penyelewengan kita. Maka ketika itu samalah kita seperti orang yang benci menemui Tuhan, hendaklah kita mengikut petunjuk syariat-Nya. Barulah sesudah itu dapat kita mendakwa bahawa kita suka menemui Tuhan.Kata lisan mestilah dibuktikan dengan amal. Kalau amal menyalahi ucapan lisan, jadilah orang itu seperti orang yang berdusta!Dalam pengertaian yang lain. Hadith ini juga diertikan bahawa roh orang yang beriman pasti suka menemui Tuhannya. Manakala roh orang kafir tidak suka menemui Tuhannya, iaitu sesuai dengan maksud dari sebuah Hadith yang lain. Kalau begitulah yang diertikan, maka lebih parah lagi nasib orang-orang Mukmin yang membenci menemui Tuhannya, kerana ia boleh disamakan dengan orang yang tidak beriman, yang memang wajarlah Allah Ta’ala sendiri tidak suka menemuinya, kerana ia tidak mempercayai Tuhannya.Lantaran dengan itu, awaslah kita semua, Wahai orang-orang yang beriman!Jangan sampai kita semua bersikap sama dengan orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan Allah, sehingga kita semua akan tergolong sama dengan mereka yang ingkar!Ingatlah!Biar betapa jahat sekalipun seseorang yang beriman itu.Insya’Allah dia mesti senang menemui Tuhannya.Biar memikul dosa setinggi gunung pun, jangan gentar dan takut untuk menemui Tuhannya nanti di akhirat, kerana di sana tiada siapa yang lain, yang dapat melepaskan dirinya dari seksa yang menanti selain Allah Ta’ala semata.Bersihkanlah hati kita semua kepada Allah SWT, mudah-mudahan Dia akan menerima taubat kita serta merahmati kita semua yang ingin kembali kepada-Nya dengan sebenar-benar ikhlas. Dan jangan sekali-kali kita semua berputus asa dari rahmat Allah Ta’ala, kerana lawannya mereka yang berputus asa itu adalah kufur, dan syaitan sentiasa mengalu-alukan sesiapa sahaja yang mahu mendampingi kufur itu untuk menambah bilangan teman-teman setianya yang akan bersama-sama menuju ke lembah mulut neraka. Nas’alullahas Salamah!No comments:

Post a Comment

You May Also Like These Article

Related Posts with Thumbnails